Dossier ZorgICT

Haga maakt zich klaar voor HiX 6.3

15/1/2023

In 2023 gaat het Haga Ziekenhuis over op HiX 6.3 vanuit de huidige versie van HiX 6.1. De komende periode staan er meerdere inrichtings-en projectdagen op de planning waarop de werkgroepen samen met consultants van ChipSoft de inrichting van het nieuwe systeem doornemen en testen. Hiermee wordt geborgd dat ook HiX 6.3 optimaal aansluit op het gebruik in het Haga ziekenhuis.

Ter voorbereiding op de fusie met het Langeland Ziekenhuis wordt HiX 6.1 in het Haga ziekenhuis “as - is” gemigreerd naar HiX 6.3, waarbij de huidige functionaliteiten worden geconsolideerd. Uiteraard zijn er bij de nieuwe versie van HiX 6.3 wel enkele veranderingen en vernieuwingen in HiX. Onder leiding van 5 domeinleiders met onder hen verschillende werkgroepen wordt het project uitgevoerd. Met name vernieuwing van Consult 2.0 en en de module voor functie onderzoeken hebben veel impact. Voor Consult 2.0 zijn de EPD werkgroepen druk bezig met het inrichten van werk-, order-en registratieversnellers.

Vanuit AusserhoferBos organiseren we samen met het ziekenhuis het project. Hierbij worden waar mogelijk en beschikbaar de eigen mensen van het ziekenhuis ingezet  binnen de werkgroepen. Er is voldoende kennis en kunde aanwezig bij de zorgprofessionals en de afdeling ICMT om deze migratie binnen Haga Ziekenhuis op een succesvolle wijze te laten slagen. Vanuit onze aanpak stellen we ook dat bij de migratie alle HiX modules van het ziekenhuis worden meegenomen en niet alleen de modules die worden gemigreerd met ondersteuning van Chipsoft. Dit om de kwaliteit en werking van de totale HiX suite te borgen bij overgang naar HiX 6.3.

In een spannende periode waarin de fusie tussen het Haga ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis in het verschiet ligt, geeft AusserhoferBos leiding aan de migratie, om zo samen met de medewerkers van het Haga Ziekenhuis deze randvoorwaardelijke migratie naar HiX 6.3 succesvol voor de zomer af te ronden. Vanuit AusserhoferBos zijn Jan Koning, in de functie van eindverantwoordelijke projectmanager en Annelot Lubberink als projectleider werkzaam voor deze migratie.