Dossier ZorgICT

Groene Hart Ziekenhuis live met Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier

12/6/2020

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is vrijdag 5 juni 2020 overgegaan op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van softwareleverancier NEXUS Nederland. Met deze mijlpaal is de eerste fase  gerealiseerd voor de introductie van de complete vernieuwing van het zorg applicatielandschap. Deze vernieuwing, gestart in 2019, wordt programmatisch doorgevoerd tot eind 2021.  

Het ziekenhuis koos in juli 2019 voor NEXUS als nieuwe EPD-leverancier vanwege de openheid van het systeem en de mogelijkheid tot verregaande samenwerkingen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Met het vervangen van de 24 oude EPD’s door één nieuw geïntegreerd EPD (poliklinisch, dagbehandeling en klinisch), met daarin ook het verpleegkundige dossier, het dossier van de Spoed Eisende Hulp en het PDMS op de Intensive Care is de eerste (en tevens belangrijkste) fase van het programma nu afgerond.

In de volgende fase, die na de zomer zal starten, richten de vernieuwingen zich op het gehele OK-complex, het medicatieproces, het PDMS op de SEH en in de kliniek waarna het traject in 2021 afgerond zal worden.  

AusserhoferBos heeft het Groene Hart zowel in de besluitvorming als implementatiefase geholpen door het voeren van het programmamanagement op dit fantastische programma. Wederom is de aanpak van AusserhoferBos kenmerkend om met een beperkt team maximaal gebruik te maken van de eigen medewerkers en het mobiliseren van veranderend vermogen in de organisatie. Een aanpak die aansluit bij de cultuur en ambitie van het Groene Hart Ziekenhuis. Een extra handicap in het programma is onlangs ontstaan door de COVID-19 uitbraak en bijbehorende maatregelen. De focus, inzet maar ook flexibiliteit en bij tijd en wijle creativiteit op alle geledingen bij zowel de  GHZ zorg- en bedrijfsvoering medewerkers als de leveranciers is cruciaal geweest om dit mogelijk te maken overeenkomstig de oorspronkelijke planning.

Aan alle Groene Hart zorgprofessionals, -verleners, medewerkers, ICT’ers, maar ook Nexus medewerkers dank en compliment voor de grandioze samenwerking en het behaalde resultaat.