Nieuws ZorgICT

'EPD geeft nog geen automatisch antwoord op kwaliteitsvragen'

22/3/2017

Het lukt ziekenhuizen nog niet om op basis van het EPD geautomatiseerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre kwaliteitsrichtlijnen worden nageleefd. Niet alleen zijn de data-elementen slechts gedeeltelijk in de EPD’s beschikbaar, ook zijn er grote verschillen in registratiemethoden tussen de ziekenhuizen en tussen zorgverleners.

Daarnaast zijn de benodigde gegevens door hun ongestructureerde karakter niet altijd geschikt voor een automatische berekening van de procesindicatoren. Eén en ander komt naar voren uit de EPD Indicator Scan die onderzoeksinstituut NIVEL heeft uitgevoerd als onderdeel van de Tweede evaluatie van het VMS Veiligheidsprogramma.

Omdat steeds meer ziekenhuizen met een geïntegreerd EPD werken, is het volgens NIVEL relevant om te kijken of kwaliteitsindicatoren automatisch berekend kunnen worden. Een dergelijke stap kan de registratielast verminderen en tijd besparen. Bovendien vereenvoudigt het een landelijke vergelijking. “Een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) […] biedt mogelijk een uitkomst om de implementatie van het VMS Veiligheidsprogramma efficiënt en betrouwbaar te kunnen monitoren en evalueren zowel op lokaal als landelijk niveau”, stelt NIVEL.

Medicatierichtlijnen

Om de haalbaarheid van het geautomatiseerd volgen van kwaliteitsrichtlijnen te toetsen heeft NIVEL in het kader van de EPD Indicator Scan twee thema’s onder de loep genomen, te weten Medicatieverificatie en High Risk Medicatie. De uitkomst van de scan is dat een landelijke meting van deze thema’s op basis van procesindicatoren die automatisch berekend zijn uit EPD-gegevens van ziekenhuizen, nog niet mogelijk is.

Ongestructureerd

Als het om medicatieverificatie gaat zijn de benodigde gegevens weliswaar grotendeels in de EPD’s beschikbaar, maar niet alle gegevens zijn door hun ongestructureerde karakter bruikbaar voor automatische berekening. Ook worden de gegevens niet door alle zorgverleners geregistreerd, zodat de bron-data niet volledig zijn. Daarbij is de wijze waarop de benodigde gegevens worden geregistreerd en procesindicatoren worden berekend per ziekenhuis verschillend.

Voor het automatisch beoordelen van de richtlijn voor High Risk Medicatie is slechts de helft van de benodigde gegevens beschikbaar in de EPD’s van de ziekenhuizen. NIVEL noemt dit “begrijpelijk”, “omdat de naleving van een aantal benodigde handelingen beter via directe observaties gemeten kan worden”.

Daarnaast constateert NIVEL dat de VMS-richtlijnen, die uit 2008 stammen, niet altijd passen bij de digitale werkwijze van vandaag. “Deze bundels en procesindicatoren sluiten aan bij de dossiervoering op papier en niet goed bij de dossiervoering in een EPD”, aldus NIVEL. Om die reden is een vertaalslag nodig, waarbij standaardisatie en hergebruik centraal staan.      

Bron Skipr: