Dossier ZorgICT

Een dag in de week van Lisanne als PMO bij de Gelderse Vallei

26/7/2022

Lisanne is sinds acht maanden werkzaam bij AusserhoferBos en is sindsdien aan de slag als Project Management Ondersteuning (PMO) bij het programma Next binnen de Gelderse Vallei. Hoe haar dagen eruit zien en wat de rol van een PMO inhoudt lees je hier.

Dagstart 08:30 – 09:00 uur  met programmamanagement

We beginnen onze vaste projectdag bij ZGV altijd even met een kort momentje met het  programmamanagement, waarin we doornemen wat iedereen op de planning heeft staan voor deze week en waar de focus op gelegd moet worden. Daarnaast geeft dit ons ook een mooi moment om even iedereens verhalen over het weekend te bespreken.

Overleg eerste opzet  go-live plannen (10:00 – 11:00)

Het moment waarop we in ZGV live gaan met het nieuwe EPD komt steeds dichterbij en daarom wordt er hard gewerkt aan een eerste opzet voor de go-live. Als PMO’er ben je onderdeel van de projectgroep die zorgt dat alles op deze dag goed  verloopt en iedereen weet wat ze wel (of juist vooral niet) moeten doen. Een grote verantwoordelijkheid dus!

 

Stuurgroep 12:00 – 13:00

Een van de taken van een PMO’er is het voorbereiden van de beslisstukken voor de  stuurgroep van het programma. Samen met de projectleiders kijk je voor welke zaken een goedkeuring van de stuurgroep nodig is en bereid je de juiste  documentatie met hen voor. Tijdens het stuurgroepoverleg zorg je voor een goede verslaglegging van besluiten en acties en krijg je alle (vertrouwelijke) besluitvorming op het hoogste niveau mee.  

 

Overleg met projectleiders  ZGV en Nexus over de integrale planning en voortgang (15:00 – 16:00)

Eens per twee weken is er overleg tussen het programmamanagement en alle projectleiders van ZGV en Nexus. We kijken dan samen met de projectleiders hoe het gaat bij de verschillende deelprojecten en of we gevaren zien voor de integrale  programmaplanning. Als PMO’er coördineer je dit overleg en bewaak je samen  met de programmamanager de goede overall samenwerking tussen de projectleiders van het ziekenhuis en van de leverancier.

 

Vergadering met aspectgroep  proces- en veranderondersteuning (16:00 – 17:00)

Binnen het programma Next helpt de aspectgroep proces- en veranderondersteuning  afdelingen om grote veranderingen naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe EPD te identificeren en door te voeren in de zorgprocessen. Dit is voor het programmamanagement essentieel om in beeld te hebben voor de algehele veranderaanpak. Ik verzamel deze input bij de aspectgroep en speel het door naar de programmamanager.

 

Als PMO-er speel je als daadkrachtige spin in het web een belangrijke rol binnen projecten van AusserhoferBos. Een PMO-er ontfermt zich over operationele en organisatorische activiteiten waarmee je helpt een project goed te laten verlopen en waardoor de programmamanager en projectmanager meer tijd hebben voor andere aspecten van het project.. Zo zorg je er als team samen met de programmamanager voor dat het project optimaal verloopt!