Lopende opdrachten

Dijklander Ziekenhuis implementeert HiX 6.2 SC

1/3/2019

Het Dijklander Ziekenhuis, ontstaan uit de recente fusie van de ziekenhuizen Westfriesgasthuis uit Hoorn en Waterland Ziekenhuis uit Purmerend, stapt op 1 november 2019 over op de standaard content van Chipsoft HiX6.2. De twee huidige elektronische patiëntendossiers worden samengevoegd tot één gezamenlijk EPD. AusserhoferBos voert per 1 maart het projectmanagement op de datamigratie én coördineert het testen van alle interfaces.

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan deze overgang. Zo is het van belang dat functioneel relevante gegevens uit de huidige HiX omgevingen van beide ziekenhuizen in een volledig geïntegreerde HiX omgeving zijn overgenomen. Daarnaast worden ook andere applicaties vervangen door functionaliteiten binnen HiX. De conversie- en migratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door aspectgroep Migratie, waar Onno Kooijman de rol van projectleider Migratie op zich neemt.

Voor de applicaties die blijven bestaan naast Chipsoft HiX is het van belang dat data correct via koppelingen van en naar HiX wordt verzonden. De applicaties die gekoppeld gaan worden aan Chipsoft HiX voor de uitwisseling van patient- en zorginhoudelijke informatie moeten uitvoerig getest worden in samenhang met Chipsoft HiX 6.2. De testcoördinator ‘Interfaces’ is verantwoordelijk voor de functionele testen van deze koppelingen. Dit betekent o.a. het mobiliseren van leveranciers, eindgebruikers en applicatiebeheerders; het coördineren van het opstellen en uitvoeren van testscripts; en het bewaken van de voortgang richting de Go-live. De rol van testcoördinator Interfaces en omnummering wordt ingevuld door Hanneke Wind.