Dossier ZorgICT

Digitale vervolgzorg verwijzingen in de Bossche regio

20/6/2022

Sinds eind 2020 maakt het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruik van Zorgdomein Transfer om zorg na een ziekenhuisopname te regelen. Door de samenwerking met huisartsen en VVT-instellingen is het mogelijk geworden om alle beschikbare bedden bij VVT-instellingen inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen patiënten na een ziekenhuisopname sneller worden doorverwezen naar een passende plek dichtbijhuis en kan meteen passende zorg geleverd worden.

Op woensdag 8 juni is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op bezoek geweest bij de Bossche regio om de digitalisering in de praktijk te zien en is gesproken over het belang van samenwerking in de regio voor netwerkzorg. Een mooie kers op de taart voor Jan Koning, wie als kwartiermaker en projectmanager leiding heeft gegeven aan dit regiobrede project waar Zorgdomein is geïmplementeerd voor de verblijf en thuiszorg verwijzingen bij 32 zorginstellingen in de regio’s-Hertogenbosch. Verbinding creëren en ook blijven houden bleek ook hier cruciaal in het uiteindelijk implementeren van Zorgdomein Transfer.

Lees hier het bericht van het Jeroen Bosch Ziekenhuisover het bezoek op 8 juni: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940921036997595136/