Dossier ZorgICT

Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af

1/6/2020

Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af.

Eind 2019 voorzagen de VIPP projectgroepen van het Dialyse Centrum Groningen en Dianet al dat april 2020 een bijzondere maand ging worden. De aller laatste audits voor het behalen van het VIPP programma stonden op de agenda en er werd hard gewerkt om de laatste cijfers, documentatie en werkzaamheden af te ronden.

Een bijzondere maand werd april 2020 zeker. Nederland zat middenin de Corona crisis. Bijna alle artsen, verpleegkundigen, ICT-medewerkers en alle projectleden van de VIPP projectteams gingen thuis aan de slag en trotseerden de digitale wereld van het thuiswerken. Desondanks liet niemand zich uit het veld slaan door Covid-19 want op 3 en 20 april 2020 werd door zowel DCG als Dianet, door middel van een digitale audit, het laatste VIPP onderdeel (B2) met succes afgerond!

 

Audit B2

Tijdens deze laatste audit werden elektronische vooraankondigingen van medicatievoorschriften getoetst. Al vanaf begin maart 2020 verstuurden alle artsen en verpleegkundig specialisten van zowel Dianet als DCG, hun medicatievoorschriften zoveel mogelijk digitaal naar alle aangesloten apotheken. Dit digitaal versturen wordt gedaan vanuit het EPD en loopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voordelen die deze werkwijze opleveren zijn: een efficiënter werkproces in de apotheken en de zorginstellingen, en de patiënt hoeft minder lang te wachten op medicatie bij de balie van de apotheek. Een belangrijk onderdeel van de audit was dat minstens 30% van alle medicatievoorschriften elektronisch verstuurd werden naar de aangesloten apotheken. Alle artsen en verpleegkundig specialisten hebben zich de nieuwe werkwijze eigen gemaakt en samen het benodigde percentage behaald. Mede door deze werkwijze wordt de zorgprofessional geholpen in zijn zorg- en registratieproces. De patiënt krijgt beter inzicht en ervaart minder belasting van zijn of haar aandoening in het dagelijks leven.

 

VIPP-2  programma afgerond

Met het behalen van de laatste audit hebben zowel DCG als Dianet het volledige VIPP 2 programma behaald en daarmee de verkregen subsidies veilig gesteld. Dit houdt in dat beide organisaties de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet in gegevensuitwisseling en de standaardisatie hiervan. Zo hebben dialysepatiënten door het afronden van dit programma de mogelijkheid gekregen om hun persoonlijke medische informatie, zoals labuitslagen en poli-afspraken in te zien in een digitaal patiëntenportaal, genaamd: Mijn DCG en Mijn Dianet. Thuisdialyse patiënten kunnen zelfmetingen invoeren op het patiëntenportaal waardoor zij beter gemonitord kunnen worden door de arts. Daarnaast worden medicatievoorschriften niet langer gefaxt maar via het LSP elektronisch verstuurd naar de desbetreffende apotheek.

 

Ondanks dat de VIPP 2 doelstellingen zijn behaald stopt de ontwikkeling in gegevensuitwisseling en de standaardisatie hiervan niet. Ook na het behalen van de VIPP 2 doelstellingen bieden het VIPP 5 programma en doorontwikkelingen op de patiëntenportaal alle ruimte voor nieuwe zorginnovaties. Ook hierin ondersteunt AusserhoferBos Zorg ICT de beiden dialyse instellingen.

 

Bedankt!

AusserhoferBos wil alle projectleden, ICT-medewerkers, artsen,verpleegkundigen, medisch secretaresses, bestuurders en overige medewerkers van Dialyse Centrum Groningen en Dianet heel erg bedanken die zich de afgelopen tweeen half jaar en in deze bijzondere periode hebben ingezet om dit fantastische resultaat te behalen. Ook bedanken wij onze leveranciers Diasoft en Growtivity voor hun fijne samenwerking en hun creatieve oplossingen.