Dossier ZorgICT

Curaçao Medical Center, EPD en EIM één week Live na een ongekend grote Big Bang!

22/11/2019

Vorige week vrijdag opende het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC),  in Otrobanda, Curaçao haar deuren. De acute as ging open en de klinisch patiënten uit het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) werden overgebracht naar de klinische afdelingen. Inmiddels is het hele ziekenhuis in bedrijf. Nu het stof van de Big Bang is neergedaald ontstaat het zicht op de prestatie die is geleverd. Die is indrukwekkend en voor zover ik weet, niet eerder vertoond!

Wat is het CMC?

Het CMC is niet een nieuw ziekenhuisgebouw, maar een volledig nieuw ziekenhuis. Nieuw in alle opzichten: Het gebouw, de organisatie, het besturingsmodel, alle medische en niet-medische techniek, ICT (servers,werkplekken, printing), de vele nieuwe informatiesystemen, w.o. EPD, EIM, HRM, Salarisadmin, Financieel en Kantoorautomatisering. Een nieuw restaurant met keuken, nieuwe kleding, personeelspasjes, inventaris, disposables/consumables én een nieuwe Raad van Bestuur. De medewerkers van Sehos en de medische staf kwamen op 15 november van Sehos in dienst van het CMC met nieuwe arbeids- en toelatingsovereenkomsten. Op 15 november vond een Big Bang plaats van wat ooit begon (2011) als een Green Field. En uit die “super” Big Bang kwam een hyper modern, operationeel nieuw ziekenhuis te voorschijn: Curaçao Medical Center! Wat een prestatie! Het CMC telt ca. 1.300 medewerkers, heeft een kleine 300 bedden, nagenoeg alle specialismen zijn aanwezig, heeft een dialyse centrum met 50 stoelen en past hyperbare zuurstoftherapie toe in een druktank voor 8 personen.

CMC en Ausserhofer Bos ZorgICT

In oktober 2017 is AusserhoferBos betrokken geraakt bij de inrichting van, en transitie naar CMC. Dat begon met het beschrijven van de hoofdlijnen/uitgangspunten van de inrichting van het primaire proces en het initiëren van het EPD-project (volledige HiX-suite) en het project Enterprise Imaging (Sectra PACS). In mei 2019, met de Go Live datum van 15 november in zicht, werd onze rol uitgebreid: Naast het Programmamanagement op de 2 genoemde projecten kwamen er nog 3 opdrachten bij: het projectmanagement op de realisatie van het werkplekconcept, inclusief ‘specials’ en printing, het project “Werken in CMC” waar in de toekomstige medisch staf en werknemers van CMC kennis maakten met het nieuwe ziekenhuis en als derde de rol van adviseur Raad van Bestuur.

Onze aanpak

Van meet af aan hebben we onze gebruikelijke aanpak kenbaar gemaakt aan de RvB van CMC en de projectorganisatie en toegepast. Een aanpak die uitgaat van het creëren van eigenaarschap en leiderschap bij de ziekenhuisorganisatie. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de (latente) kracht van de organisatie door de medewerkers te mobiliseren en actief te laten participeren in de projecten. Door deze aanpak zijn we in staat om met ons compacte expert projectmanagement-team op uiterst effectieve wijze samen met de CMC organisatie een geweldige prestatie neer te zetten. Samengevat noemen we dat: opdrachtgeverswaarde!

Expert projectmanagementteam

Het expert team van AusserhoferBos kent de volgende samenstelling: Overall Programma management is in handen van Peter Bos; hij vervult vanuit die verantwoordelijkheid ook de adviesrol naar de RvB. Het procesmanagement op Werken in CMC is uitgevoerd door Gilbert Ausserhofer. Het projectmanagement op de inrichting van HiX, testen, conversie, interfaces,opleidingen, go Live en nazorg is de verantwoordelijkheid van Jan Koning en Onno Kooijman. Het project Enterprise Imaging wordt geleid door Casper Lagas en Dave Hofmans is aangetrokken voor het project Werkplekken en Printing. Annelot Lubberink en Martine Deiman waren verantwoordelijk voor de programma ondersteuning én het organiseren van o.m. de projectweken en end user trainingen. In totaal gemiddeld een kleine 6 fte inzet van april t/m december 2019. Er zijn geen consultants of productspecialisten ingehuurd. Alle inzet is geleverd door het CMC functioneel beheer team (waar onze collega’s Hanneke Bijl en Rita Geisler deel van uit maken) en de key users van CMC, uiteraard samen met de consultants van de applicatieleveranciers! Een team waar we super trots op zijn! Dank voor jullie enorme inzet!

Nazorg, unieke samenwerking met Nederlandse functioneel beheerders

Vanuit Curaçao is het lastig om in verbinding te blijven met andere HiX-ziekenhuizen of om deel te nemen aan de content werkgroepen. Er zijn ook geen collega’s van andere ziekenhuizen in de buurt waarmee je even kunt sparren. Om toch een duurzaam netwerk te creëren voor de functioneel beheerders van CMC hebben we een team van 18 functioneel beheerders en technisch applicatiebeheerders uit 8 verschillende Nederlandse “HiX” ziekenhuizen samengesteld die in de periode van 15 november tot aan de Kerst naar het CMC komen om samen met hun collega’s van het CMC de nazorg te leveren aan de eindgebruikers. Vijf weken lang, gemiddeld 8 extra functioneel beheerders per week!

Dank aan de leveranciers

De inzet van de leverancier is de afgelopen 2 weken buitengewoon goed geweest. Eendrachtig zijn alle problemen opgepakt en opgelost: InField, ICTZ en Sectra, dank voor jullie inzet. Bijzondere dank gaat uit naar het team van Chipsoft (20 pers) o.l.v. Arjen van Hengel. Jullie hebben werkelijk alles wat voor jullie voeten kwam opgepakt. Van printers plaatsen tot PC's patchen en van etiketrollen rond delen tot eindgebruikersondersteuning. In een woord Geweldig! Dank daar voor!

Peter Bos,

21 november 2019