Nieuws ZorgICT

BovenIJ gestart met HiX Standaard Content EPD

1/12/2017

BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam Noord is op 24 November Live gegaan met HiX standaard content. Hiermee is een meerfasen traject afgerond, waarbij het ziekenhuis in twee jaar tijd van EZIS met zelf ontwikkelde dossiers naar HiX 6.1 is overgaan met de EPD’s uit de standaard content. Het programmamanagement van dit traject is in handen van AusserhoferBos geweest en het BovenIJ heeft met deze invoering daadwerkelijk grip op betere zorg gekregen.

BovenIJ heeft in juli 2016 eerst de migratie van EZIS naar HiX 6.1 afgerond en was daarmee de eerste in Nederland, die deze nieuwe versie in gebruik nam. Het BovenIJ maakte al gebruik van agenda, opname planning en complete financiële registratie. Daarna is eind 2016 gestart met het poliklinisch, klinisch voorschrijven met bijbehorende bewaking en toedieningsregistratie, waarmee de complete digitale “closed loop” is opgeleverd i.c.m. digitaal verpleegkundig dossier, zodat dit in de nieuwe kliniek binnen BovenIJ in gebruik kon worden genomen.

Vanaf mei 2017 is gestart met de implementatie van HiX standaard content, waarbij een volledige nieuwe implementatie is uitgevoerd van HiX. Naast de bestaande modules, zijn er ook nieuwe functionaliteiten uitgerold zoals gebruik van EPD, digitaal aanvragen (ordercommunicatie) en PDMS voor ICU, OK en SEH. Parallel met implementatie zijn de processen op de polikliniek vernieuwd en verbeterd en is er een centraal planningsbureau ingesteld voor het efficiënter inplannen van opnames en OK’s.

Standaard content biedt als voordeel dat bij nieuwe inhoudelijke updates vanuit Chipsoft steeds de nieuwste versie van de software beschikbaar is, dit moet ook bijdrage aan het beperken van de beheerlast, aangezien er minder lokale aanpassingen nodig zijn.

Bij de oplevering is ook een start gemaakt met het patiëntenportaal wat in 2018 verder wordt uitgerold met nieuwe functionaliteiten voor patiënten, dit ook in lijn met het VIPP programma. Dit past bij de ambitie van het BovenIJ om ‘leidend’ te zijn om de zorg nog verder te ‘verbinden’ met de bevolking en zorgprofessionals van Amsterdam Noord.