Lopende opdrachten

Bernhoven gaat live met Nexus PDMS op de IC

15/12/2017

Het Brabantse ziekenhuis Bernhoven is eind december als eerste Nederlandse ziekenhuis live gegaan met het in samenwerking ontwikkelde PDMS van Nexus. Het PDMS (Patiënt Data Management Systeem) is volledige geïntegreerd met het EPD van NEXUS en verzamelt en toont alle meetwaarden van de apparaten waar de patiënt aan gekoppeld is. De nieuwe module geeft optimaal inzicht in de status van de patiënt, is gebruikersvriendelijk, draagt bij aan het verminderen van de administratieve last en, belangrijker nog, verhoogt de patiëntveiligheid van de kwetsbare patiënt op de IC. Naast deze vernieuwing is ook het Nexus EPD(Elektronisch Patiënten Dossier), EVS (Elektronisch Voorschrijven) en TRS (Toedieningsregistratie) geïntegreerd opgenomen. Het product wordt onder de noemer Workspace IC nu verder in de markt gezet.

Het project viel onder het programma “Kliniek Digitaal” wat onder leiding staat van AusserhoferBos Zorg ICT. Echter het project is nog niet geheel afgerond. Inmiddels is het vervolgprogramma opgestart, Kliniek Digitaal 2.0 waar onder andere de 2e fase van het Workspace IC project onder valt. Tijdens deze doorontwikkeling ligt de nadruk op aspecten zoals medische en financiële registratie en afhandeling inclusief data-aanlevering en analyse. Fase 2 zal in de zomer van 2018 worden afgerond