Dossier ZorgICT

AVL neemt HiX 6.3 in gebruik

17/2/2023

Twee weken geleden is het Antoni van Leeuwenhoek overgestapt van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Een ziekenhuisbrede migratie met grote impact op het gebied van oncolytica voorschrijven en toedienen, het primaire proces binnen het AVL.

Onno Kooijman en Hanneke Wind hebben tijdens het programma de rollen van projectleider Oncolytica en domeinleider Data& Financieel vervuld. Onno heeft met zijn ervaring als projectleider CS-Behandeling in Rijnstate zowel een adviserende als procesmatige bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van CS-Behandeling in het AVL. Bij deze inrichting is een eerste stap gezet naar de volledige implementatie van CS-behandeling en een verbeterd planproces rondom cytostatica. Een mooie samenwerking tussen oncologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, apothekers en ondersteunende afdelingen.

Hanneke heeft met de werkgroep Data& BI de volledige tabellenstructuur en BI Dashboards aangepast zodat de juiste stuurinformatie ook vanuit 6.3 beschikbaar is. Met de werkgroep Financieel zijn zowel de modules Episode & Validatie als de module Factuur en de daarmee samenhangende koppelingen structureel getest. Tevens is er aandacht geweest voor nieuwe functionaliteiten en de bijbehorende nieuwe werkwijze voor de medewerkers, zodat iedereen ook met 6.3 goed uit de voeten kon.

AusserhoferBos feliciteert het Antoni van Leeuwenhoek met deze succesvolle migratie en bedankt de organisatie en ChipSoft voor de prettige samenwerking.