Dossier ZorgICT

AusserhoferBos ZorgICT draagt projectmanagement Implementatie HiX HNO Curaçao over.

1/9/2018

11 maanden lang mochten wij leiding geven aan de implementatie van HiX bij het nieuwe, nog op te leveren ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda op Curaçao. Een geweldig leuke, spannende maar vooral inspirerende opdracht, waarbij met name het enthousiasme en de deskundigheid van de werkgroepleden, afkomstig uit het oude Sehos (Sint Elisabeth Hospital) opvallend hoog is.

Na de plan voorbereiding in 2017 en de project initiatie in het eerste kwartaal 2018 begon het allemaal pas echt te leven in april jl. 80 kernteam leden werden opgeleid in Nederland, de projectruimtes werden opgeleverd, testomgevingen van de deelsystemen ingericht en de 1ste proefconversie werd voorbereid. Vóór 1 september moest de basisinrichting HiX (onderhoudstabellen) er staan, de order/result-koppelingen met de verschillende deelsystemen zijn ingericht en de conversie op orde zijn. Kortom een zomer lang hard door werken voor iedereen.

De met Chipsoft afgesproken implementatie aanpak wijkt niet heel veel af van de Nederlandse aanpak. Het grootste verschil komt tot uiting in de indeling van de project- en testdagen: 3 projectdagen voor alle werkgroepen in de 1ste week van oktober en de resterende, inclusief 2 integratietest dagen in de laatste week van januari 2019. De live datum staat gepland op 12 april 2019 en rond dat moment wordt het nieuwe ziekenhuis ook daadwerkelijk in gebruik genomen.

Onderdeel van de aanpak is een controle op de projectstatus door Chipsoft in de laatste week van augustus. Vorige week is deze check dus uitgevoerd. In die week is met alle werkgroepvoorzitters gesproken, is een technische controle uitgevoerd én is de stand van zaken m.b.t. de voorbereidende werkzaamheden gecontroleerd. De uitkomst hier van is zonder meer positief: Het project ligt prima op schema en er is geen reden om te twijfelen aan de haalbaarheid van 12 april 2019 als Go Live datum. Op 2 onderdelen zijn kanttekeningen geplaatst en die betreffen enkele kennislacunes bij functioneel beheer en de besluitvorming inzake de organisatie inrichting in relatie tot de workflow inrichting van HiX.

Begin dit jaar heeft het nieuwe bestuur van HNO de samenwerking gezocht met het Erasmus MC. EMC werkt ook met HiX én heeft veel ervaring met de transitie van een oud naar een nieuw ziekenhuis. Met de  samenwerking die tot stand is gekomen gaat Erasmus MC het nieuwe ziekenhuizen, naast medisch inhoudelijk, ook op een groot aantal andere terreinen ondersteunen (lees: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18096-erasmus-mc-steunt-transitie-naar-hno). Eén daarvan is de Implementatie van HiX en dat betekent voor ons dat daarmee er een einde komt aan onze opdracht. De afgelopen maanden hebben wij het project uitvoerig en in goede harmonie overgedragen aan onze opvolgers. Van af deze plek wensen wij alle werkgroepleden een goede voortzetting van het project toe en vertrouwen er op dat jullie met een zelfde enthousiasme doorgaan op weg naar een succesvolle Go Live! Dank voor de fijne samenwerking! Ook het nieuwe projectmanagement team wensen we veel succes en werkplezier toe!

Het AusserhoferBos team:

Peter Bos, Jan Koning en Onno Kooijman