Lopende opdrachten

AusserhoferBos adviseert BovenIJ inzake inrichting innovatieve IT-functie.

1/5/2018

Begin 2018 heeft het BovenIJ het 2 jarige programma afgerond waarin gefaseerd de volledige suite van HiX is ingevoerd. Hiermee heeft BovenIJ de basis gelegd voor het realiseren van de ambities zoals verwoord in het meerjaren beleidsplan Samen Beter. Om de plannen te verwezenlijken is het randvoorwaardelijke dat enerzijds de bestaande informatievoorziening betrouwbaar functioneert, maar dat er anderzijds ook ruimte is voor verder innovatie van de informatievoorziening met patiƫnten en zorg- en welzijn partners binnen het verzorgingsgebied van BovenIJ. AusserhoferBos adviseert de RvB en MSB van BovenIJ inzake de (her)inrichting van de IT-functie zodat aan beide randvoorwaarden voldaan kan worden