Dossier ZorgICT

Ausserhofer Bos terug op Curaçao!

1/7/2019

Op Curaçao wordt het nieuwe ziekenhuis Curaçao MedicalCenter gebouwd en ingericht. Er is sprake van een ‘Greenfield’ want echt alles is nieuw: Het gebouw, de volledige inventaris, losse en vaste medische apparatuur, etc. ect. Ook alle bedrijfsapplicaties moeten van ‘scratch af aan’ ingericht worden, van exchange/Office365 tot aan het EPD en ERP tot Enterprise Imaging. De Hardware/Infrastructuur is nieuw, van servers tot WiFi en van Unified Communication tot aan werkplekken en printers. Zoveel nieuwe technologie en een gebouw ontworpen naar een eigentijds zorgconcept brengt uiteraard ook een enorme verandering in de procesinrichting met zich mee. Alleen de medewerkers en medische staf zijn niet nieuw. Zij komen over van het oude ziekenhuis. CMC wordt zonde rmeer het modernste ziekenhuis in de regio!

Het team van AusserhoferBos voert het programmamanagement op verschillende onderdelen van de realisatie en inrichting van dit prachtige ziekenhuis. Dit zijn o.m. Werken in CMC (Rode Boekje, Wegwijs maken medewerkers in het gebouw en bekend maken met procesinrichting), Implementatie HiX, Koppelingen,Conversie, Testen, Opleidingen, Uitrol Zorgportalen, Enterprise Imaging/PACS, Integreren Losse en Vaste Medische Apparatuur en de inrichting van de Hardware/Infrastructuur,inclusief de uitrol van de werkplekken. Kortom een geweldig mooie opdracht die we met veel plezier en energie uitvoeren en naar een goed einde brengen!