Dossier ZorgICT

Alrijne ziekenhuis levert huzarenstukje met EPD-implementatie (deel 2)

25/2/2017

Uitdaging 2: Fusie en rationaliseren applicatielandschap

Een tweede uitdaging behelsde het bevriezen van de scope van het programma. De reden: er was nog geen rationalisatie van het applicatielandschap doorgevoerd. Het Diaconessenhuis werkte met EZIS en het Rijnland Ziekenhuis gebruikte xCare van Nexus. Het was duidelijk dat HiX beide informatiesystemen kon vervangen. De ambities van het Alrijne ziekenhuis reikten verder.

Lastige keuzes

Het was prettig als het systeem ook een forse rationalisatie van het applicatielandschap mogelijk maakte. Dat zou lukken als we HiX als preferente suite positioneerden. Zouden we HiX niet inzetten, dan was het cruciaal om zoveel mogelijk applicaties te ontdubbelen. Voor het verouderde PDMS op de IC was de keuze eenvoudig. Voor de medisch ondersteunende en diagnostische deelsystemen viel de keuze lastiger uit. Wat moest er bijvoorbeeld gebeuren met de deelsystemen (inclusief de gekoppelde beeldmanagementsystemen) die dubbel voorkomen?  

Balans

Bij deze complexe materie was het de kunst om op doortastende wijze de balans te zoeken tussen gewenste functionaliteit, ambities en risico’s. Het Alrijne ziekenhuis koos voor een meersporenaanpak, die tegelijkertijd met de Go Live van HiX plaatsvond:

·         Vervangen van 2 PA-systemen door Poema van Finalist

·         Ontdubbelen van alle cardiologische applicaties

·         Vervangen van Mosos en Endobase door HiX-equivalenten

·         Rechtstreeks koppelen van onderzoeksapparatuur aan HiX 

·         Vervangen van 2 apotheeksystemen (Centrasys en EZIS) door de HiX medicatie suite
 

Behoefte aan vernieuwing

Behalve bovenstaande aanpassingen had het Alrijne ziekenhuis ook behoefte aan concrete vernieuwing. Vanuit deze wens breidden we de scope verder uit met:

·         De implementatie van het PDMS op alle acute/intensieve afdelingen tot nagenoeg 130 PDMS-werkplekken

·         Het patiëntenportaal, inclusief een DigiD-inlogprocedure

·         De HiX Business intelligence-suite

·         Ordercommunicatie met de 3 laboratoria


Eind juni 2016 - 5 maanden voor de Go Live en met de vakantieperiode voor de deur – hakten we de knoop door over de laatste (grote) scope vraagstukken. Aansluitend is de scope bevroren. Vanzelfsprekend bleef de Go Live-datum op 25 november staan.