Dossier ZorgICT

Alrijne ziekenhuis levert huzarenstukje met EPD-implementatie (deel 1)

25/2/2017

Uitdaging 1: Fusie en procesharmonisatie

Eind 2015 besloot het Alrijne ziekenhuis om het volledige EPD van Chipsoft te implementeren. Het ziekenhuis koos daarbij direct voor de standaard content. De startsituatie van het programma is uitdagend. De juridische fusie van het Rijnland Ziekenhuis met het Diaconessenhuis uit Leiden is net achter de rug. Ook de nieuwe organisatie- en managementstructuur is succesvol ingevoerd. De harmonisatie van zorgprocessen én de verdeling (lateralisatie) van de zorg over de behandellocaties stonden echter nog in de kinderschoenen.

Zware wissel

Van meet af aan was helder dat de daadwerkelijke fusie de harmonisatie én de lateralisatie omhelsde. Ook was duidelijk dat beide fusiecomponenten een zware wissel trekken op de voortgang van het programma én de inrichting van het nieuwe EPD. Het Rijnland Ziekenhuis en het Diaconessenhuis verschilden immers als dag en nacht op dit vlak.

Voordelen en risico’s

De oplossing voor deze situatie betrof een ‘Big Bang implementatie’ van een zo breed mogelijke EPD-suite. Deze optie werkte mogelijk als katalysator voor het fusieproces. Daar waren natuurlijk ook risico’s aan verbonden. Om die reden viel de keuze van het Alrijne ziekenhuis op de standaard content. Daarmee was het mogelijk om discussies tussen de bloedgroepen over de procesinrichting snel te beslechten.