Dossier ZorgICT

VIPP 5 van start

11/2/2020

Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling start op 12 februari en loopt tot 1 januari 2023. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). AusserhoferBos heeft bij meerdere opdrachtgevers VIPP veranderingsprojecten succesvol begeleid van aanvraag tot en met de audits, en we staan klaar om dat ook weer voor VIPP 5 te doen.

Doel VIPP 5

Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. En dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. VIPP 5 legt daarnaast de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO.

Drie modules

De VIPP 5 regeling is opgebouwd uit drie modules. Module A1 en A3 zijn verplicht.

  • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen