Dossier ZorgICT

Alrijne ziekenhuis levert huzarenstukje met EPD-implementatie (deel 3)

25/2/2017

Uitdaging 3: Fusie en datamigratie

Bij de fusie ging de primaire patiëntregistratie van 2 informatiesystemen (EZIS en xCare) over naar één nieuw systeem. Daarbij was het cruciaal om overlap van EZIS- en xCare-patiëntnummers volledig uit te sluiten. De oplossing - het omnummeren van patiëntnummers in beide informatiesystemen -  was een pittige uitdaging.

Nieuwe nummers

Alle nummers van de patiënten in xCare en EZIS kregen een nieuw nummer waardoor overlap werd uitgesloten. Dat gold ook voor alle patiëntgegevens uit de deelsystemen waarvan we de data converteerden naar HiX. En tot slot waren er nog 25 deelsystemen die we niet konden vervangen door HiX en die ook mee moesten in de verandering van het patiëntennummer.

Voorbereiden en testen

Het was noodzakelijk om de grootscheepse datamigratie zorgvuldig voor te bereiden en te testen. De definitieve omnummering voerden we immers tijdens de Big Bang uit. Bijkomende moeilijkheid: Alrijne koos ook voor interne artscodes met een eenduidige codering, die we moesten verwerken in alle deelsystemen.

Patiënten komen dubbel voor

Het lag voor de hand dat veel Leidse patiënten ook voorkwamen in xCare en patiënten uit Leiderdorp en Alphen aan de Rijn in EZIS. Als we beide databases samenvoegden, zou een enorm aantal patiënten dubbel voorkomen in het EPD. Het dubbel voorkomen van patiënten leidde mogelijk tot onveilige situaties. Om dit probleem op te lossen, moest van zoveel mogelijk patiënten - nog voor de Go Live - het BSN gevalideerd worden.  Op basis hiervan konden we de dubbele patiëntgegevens tijdens de Big Bang veilig samenvoegen.