Dossier ZorgICT

Enterprise Imaging & Closed Loop Ordering: Alle beelden op een plek in het EPD bij Curacao Medical Center

7/2/2020

Een van de belangrijkste resultaten van het implementatieprogramma van zorginformatiesystemen binnen het Curacao Medical Center betreft -naast de implementatie van Chipsoft HiX- de realisatie van een ziekenhuisbrede beeldmanagement oplossing. Met de introductie van Sectra Enterprise Imaging (EIM) is gezorgd voor een toekomstbestendige oplossing waarmee in principe alle medische beelden gecentraliseerd worden opgeslagen en kunnen worden aangeroepen. Geen losse PACS, PACS2 of VNA oplossingen dus, maar een totaaloplossing die het volledige ziekenhuisproces ondersteund.

Overzichtelijke informatiestromen

In combinatie met de ntroductie van Chipsoft HiX 6.1 en de module CS-functie is een overzichtelijke inrichting geïntroduceerd waarbij ook voor verschillende functieonderzoeken closed-loop kan worden gewerkt. Of het nou de onderzoeken zijn van Cardiologie, Klinische Neurofysiologie, of Scopie zijn, alle beelden zijn rechtstreeks aan te roepen vanuit Chipsoft HiX voor de aanvrager, nadat de aanvrager er binnen HiX op geattendeerd is dat er uitslagen bekend zijn. En of de aanvrager nou naar de beelden van deze functieonderzoeken kijkt, naar de echo's van gynaecologie en verloskunde of naar de beelden van een radiologisch onderzoek, alle beelden worden via dezelfde viewer aangeroepen. Een eenduidige oplossing dus.

Beeldmanagement voor CMC geen hoofdpijndossier

Op basis van de vanuit AusserhoferBos geadviseerde inrichting en middels onze implementatie begeleiding heeft het CMC met de keuze voor de Sectra EIM oplossing geïnvesteerd in een overzichtelijke en eenduidige beeldmanagement oplossing die toekomstbestendig is. Klink op deze link voor de schematische weergave van de Enterprise Close Loop tussen HiX en Sectra bij CMC

Voorbereid op beeldenuitwisseling

Doordat alle beelden gecentraliseerd en gestructureerd zijn opgeslagen binnen 1 oplossing en volgens de DICOM standaarden, is het CMC voorbereid om op een gestandaardiseerde wijze uitwisseling van beelden te organiseren met andere zorginstanties. Niet geheel onbelangrijk in deze tijd, en voor het CMC een volgende stap die gezet kan gaan worden.

Beeldmanagement is voor veel ziekenhuizen en andere zorgorganisaties een hoofdpijndossier. Het is ook veelal een bedrijfsmatige worsteling waarbij de afweging wordt gemaakt tussen de optimalisatie die het algemene ziekenhuisbelang dient en specialistische inrichting ten behoeve van een specifiek zorgproces. Beelden staan niet of slechts gedeeltelijk gecentraliseerd opgeslagen. Er zijn vele systemen die overeind worden gehouden voor allerhande vormen van beeldontsluiting. Er zijn tientallen koppelingen nodig die de informatie uitwisseling realiseren. Simpel gezegd bestaat er een onoverzichtelijke en vaak dure infrastructuur voor het beeldmanagement. Geldt dit ook voor uw zorgorganisatie?

Dan komen we graag in contact en wellicht kunnen wij u dan van de juiste hulp en begeleiding voorzien.